İstanbul Lojistik Şirketleri

Lojistik Şirketi

İstanbul Lojistik Şirketleri denildiğinde aklımıza gelen şirketlerden ilki Hedef lojistik olacaktır. Hedef Lojistik yaklaşık 10 yıl önce İstanbul’da başladığı başarılı yolculuğuna, yıllar içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlarla devam etmektedir Sahip olduğu depolama hacmi, potansiyeli ve dinamizmi ile faaliyet gösterdiği sektörün önemli kuruluşlardan biri haline gelmiştir.

Lojistik Nedir ?

İstanbul Lojistik Şirketleri
İstanbul Lojistik Şirketleri

Lojistik; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik; nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, ham maddenin coğrafi konumlanması, sürecin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

 

İstanbul Lojistik Şirketleri

İstanbul Lojistik Şirketleri
İstanbul Lojistik Şirketleri

Hedef Lojistik sürekli büyümeyi ve gelişmeyi kendisine ilke edineni 2011 yılında İstanbul’ Avrupa yakasındaki ikinci lojistik tesisini açarak birçok ulusal ve uluslararası markanın işlerini üstlenmiştir.

Yaklaşık on yıllık ticari yolculuğunda gerçekleştirdiği İstanbul Lojistik Şirketi Hedef Lojistik yatırımlara değer katabilme becerisi ile bugün ülkemizin yükselen değeri konumundadır

Lojistik, müşteri ihtiyacını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından), tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir.”

İstanbul Lojistik Şirketleri
İstanbul Lojistik Şirketleri

Askerî lojistikte, kaynakların ihtiyaç duyulan yer ve zamanda yerine nasıl ulaştırılacağı yönetilir. Askerlik biliminde, düşmanın tedarik hatlarını bozmak en önemli askerî stratejilerden biridir. Yakıt, cephane ve yiyeceği olmayan askerî güç savunmasızdır.

Lojistik eğitimi Türkiye için oldukça önem arz eden bir yere gelmiştir. Tüm ürün veya hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan lojistik maliyetlerin kontrolü, yönetilmesi ve optimum seviyelerde tutulması akademik olarak takip edilmekte ve çeşitli yaklaşımlar ile sürece katkı sağlanması hedeflenmektedir. 2005 yılında Türkiye’nin ilk Lojistik meslek lisesi olan Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesi kurulmuştur. Lojistik eğitiminin temelleri lise yıllarında atılmaya başlamıştır. Akademik eğitim vermek üzere İstanbul Üniversitesibünyesinde Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu 4+1 (beş) yıllık bölüm kurulmuştur.

Ayrıca Işık Üniversitesi bünyesinde İngilizce eğitim diliyle Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümü (4+1) kurulmuştur ve Yeditepe Universitesi bunyesinde Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık bölümü de 4 yillik egitim vermektedir. Ayrıca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Reyhanlı Meslek Yüksek Okulu Uluslararası Lojistik bölümü, İstanbul Arel İstanbul Lojistik ŞirketleriÜniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Beykent Üniversitesi4+1 Ayazağa kampüsünde, Okan Üniversitesinde ve Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulunda da Lojistik bölümü bulunmaktadır.

Ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Lojistik Yönetimi adıyla açılan ilk lisans programı bulunmaktadır. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesinde lojistik mühendisliği tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açılmıştır. Ayrıca yeni açılan Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu lojistik eğitimine yeni bir ivme kazandırmıştır.