PHP MYSQL bağlantısı yapımı

Mysql bağlantısı mysql_connect() , Veritabanı bağlantısı ise mysql_select_db() fonksiyonları ile yapılır. Mysql bağlantısı için kullanılan mysql_connect() fonksiyonun içinde (“server”,”mysql kullanıcı adı”,”mysql şifre”) yer alır. Server genellikle localhost’tur diğerleri kişinin belirleyeceği kullanıcı adı ve şifredir.

Veritabanı bağlantısı için kullanılan mysql_select_db() fonksiyonunun içinde ise (“veritabanı adı”,”mysql bağlantısı”) yer alır.

<?php
 
$host = "localhost";
 
$kullanici = "root";
 
$sifre = "";
 
$veritabani = "veritabanim";
 
$mysqlbaglantisi = mysql_connect($host, $kullanici, $sifre);
 
//Bağlantının yapılıp yapılmadığını if() ile kontrol ediyoruz.
 
if(! $mysqlbaglantisi) die("MySQL'e bağlanılamıyor");
 
mysql_select_db($veritabani, $mysqlbaglantisi) or die ("Veritabanına bağlanılamıyor");
 
?>